Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – ο λόγος μας

Στην περίπτωση που επιχείρηση με εταιρική νομική μορφή, στο κεφάλαιο, συμμετέχει νομικό πρόσωπο – εταιρεία με έδρα εκτός Ελλάδας, το αν κατά τη διανομή κερδών αποδοθεί φόρος διανομής κερδών ή όχι, εξαρτάται από μια σειρά δεδομένα τα οποία καταγράφονται στις ΠΟΛ 1036, 1039 και 1042 του 2015 σε ερμηνεία του νόμου 4172/2013, του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1036/26-1-2015, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία εδώ

small question sign

 

Για να δείτε την ΠΟΛ 1039/26-1-2015, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ

small question sign

 

Για να δείτε την ΠΟΛ 1042/26-1-2015, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ

small question sign

 

 

banner epixiriseon sm