Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Με τα έως σήμερα δεδομένα ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και κύκλου εργασιών,  την 31/12/2014 πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πραγματοποιήσουν απογραφή αποθεμάτων εμπορευσίμων, Α’ υλών.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την απογραφή αποθεμάτων Α’ υλών τους.

Θεωρούμε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το Υπ. Οικονομικών να προβεί σε εγκύκλιο που θα τροποποιεί αυτό το δεδομένο.

Σε περίπτωση που δημοσιευθεί μια τέτοια εγκύκλιος θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Αν αυτό (νέα εγκύκλιος από το Υπ. Οικονομικών) δεν πραγματοποιηθεί έως και την 31/12/2014, τότε την 31/12/2014 ή την 2/1/2015 (διότι η 1/1/2015 είναι αργία) πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν απογραφή αποθεμάτων της 31/12/2014.

 
Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Εισαγωγή
Για την απογραφή εμπορευσίμων σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση και δικαίως, μιας και για τρεις συνεχόμενες χρήσεις (2013, 2014, 2015) λόγω διαδοχικής αλλαγής νόμων ισχύουν διαφορετικά δεδομένα.

Με το παρόν, θα επιδιώξουμε να σας καταθέσουμε μια συνοπτική καταγραφή της υποχρέωσης που ισχύει για την απογραφή εμπορευσίμων της 31/12/2014 για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας).

Επειδή τα (νομοθετικά) δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, συνεπώς η ενημέρωση αυτή γίνεται σύμφωνα με  ότι ισχύει μέχρι και σήμερα.

 

Α. Τι ίσχυε την 31/12/2013
Το 2013, ήταν σε ισχύ ο Κ.Β.Σ. και λοιπές σχετικές νομοθεσίες, όπου σύμφωνα με τα  τότε δεδομένα οι επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας είχαν υποχρέωση απογραφής, εφόσον ο καθαρός κύκλος εργασιών τους από πωλήσεις αγαθών υπερέβαινε το ποσό των 150.000,00 ευρώ.

Επιπλέον των ως άνω ίσχυε διάταξη η οποία απάλλασσε από την υποχρέωση της απογραφής επιχειρήσεις που είχαν στο αντικείμενο των εργασιών τους μια σειρά από δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονταν 52 δραστηριότητες, μεταξύ αυτών ήταν τα φαρμακεία, η εμπορία ειδών διατροφής, τα βιβλιοπωλεία, κλπ.

 

Β. Τι ισχύει την 31/12/2014
Από 1/1/2014 καταργήθηκε ο Κ.Β.Σ. και οι σχετικές διατάξεις και τέθηκε σε ισχύ ο Κ.Φ.Α.Σ.  Σύμφωνα με αυτόν, ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων (απλογραφική ή διπλογραφικά) , ανεξαρτήτου δραστηριότητας  και ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών , φέρουν την υποχρέωση πραγματοποίησης απογραφής εμπορευσίμων την 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους.

Συνεπώς την 31 Δεκεμβρίου 2014, με τα όσα ισχύουν μέχρι και σήμερα όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν απογραφή εμπορευσίμων και Α’ υλών.

 

Γ. Τι θα ισχύσει την 31/12/2015
Από 1/1/2015 καταργείται ο Κ.Φ.Α.Σ. και τίθενται σε ισχύ τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. δίνεται η δυνατότητα να μην διενεργούν απογραφή στα αποθέματά τους στις επιχειρήσεις των οποίων ο καθαρός κύκλος εργασιών ΔΕΝ υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ ετησίως από πωλήσεις αγαθών.

Άλλη αναφορά πέρα του ορίου κύκλου εργασιών, όπως δραστηριότητα επιχείρησης κλπ δεν τίθεται στα Ε.Λ.Π.

Συνεπώς την 31/12/2015, πέρα των επιχειρήσεων των οποίων ο καθαρός κύκλος εργασιών ΔΕΝ υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ ετησίως, οι υπόλοιπες ανεξαρτήτου δραστηριότητας φέρουν την υποχρέωση πραγματοποίησης απογραφής εμπορευσίμων.

 

Δ. Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις
Με δύο λόγια, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και να καταλήξουμε στα παρακάτω :

  • Την 31 Δεκεμβρίου 2014 άπαντες επιχειρήσεις (ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών, δραστηριότητας και κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων), θα πρέπει να πραγματοποιήσουν απογραφή εμπορευσίμων και Α’ υλών.

  • Η απογραφή της 31/12/2014 θα καταγραφεί ως αφαιρετικό κόστος των αγορών χρήσης 2014 στον υπολογισμό κερδών τρέχουσας χρήσης. Όμως λόγω της σύγχυσης και της αλληλοεπίδρασης των διαδοχικών νόμων Κ.Β.Σ. , Κ.Φ.Α.Σ., Ε.Λ.Π.,  ενδέχεται να τροποποιηθεί με πιθανή – αναμενόμενη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.  

  • Σε συνέχεια των ως άνω, έως την 20 Φεβρουαρίου 2015 που είναι η καταλυτική ημερομηνία καταγραφής της απογραφής εμπορευσίμων της 31/12/2014, θεωρούμε πολύ πιθανό , να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπ. Οικονομικών η οποία ενδεχομένως να αλλάξει κάποια από τα έως σήμερα δεδομένα.  Σε περίπτωση που ισχύσει κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

Ε. Τι πρέπει να κάνετε την 31/12/2014
Με τα έως σήμερα δεδομένα : Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας, έχει αγορές εμπορευσίμων (εμπορεύματα προς πώληση) ή Α’ υλών (ύλες προς επεξεργασία ή χρησιμοποίηση για την παροχή – ολοκλήρωση των υπηρεσιών) και την 31/12/2014 έχει αποθέματα, φέρει την υποχρέωση πραγματοποίησης απογραφής.

Προσοχή : Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια, οδοντίατροι, κλπ) οι οποίες για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους χρησιμοποιούν Α’ ύλες (π.χ. σαμπουάν, εμφυτεύματα, κλπ) , πρέπει και αυτές για τα αποθέματα των Α’ υλών τους, να πραγματοποιήσουν απογραφή.

 

ΣΤ. Πως θα πραγματοποιήσετε την απογραφή
Η απογραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί, στα εμπορεύματα, στις πρώτες και βοηθητικές ύλες, καθώς και στα υλικά συσκευασίας και λοιπά υλικά.

Η απογραφή πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε χώρο που διαθέτει η επιχείρηση, σε περίπτωση που διαθέτει πέρα της έδρας και υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο.

Επίσης ξεχωριστά πρέπει να δηλωθεί η απογραφή σε χώρους τρίτων. Σε περίπτωση δηλαδή που έχετε στείλει εμπορεύματά σας για μεταποίηση, επισκευή ή επίδειξη σε τρίτο πρόσωπο τα οποία συνεχίζουν να είναι στην ιδιοκτησία σας αλλά δεν σας έχουν επιστραφεί στον χώρο σας.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει με προσοχή να μελετηθούν όλα τα δελτία αποστολής που πιθανά έχετε εκδώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η απογραφή καταγράφει τα αποθέματα κατά είδος, μονάδα μέτρησης και ποσότητα.

Με την ολοκλήρωση και καταγραφή της ποσοτικής απογραφής ακολουθεί και η καταγραφή αξίας αυτής στο βιβλίο απογραφών. Στην φάση αυτή, απαραίτητη είναι και η καταγραφή της τιμής μονάδος (αξίας) κατ’ είδος, καθώς και ο υπολογισμός των συνόλων.

Η καταγραφή της απογραφής γίνεται στο βιβλίο απογραφών, το οποίο είναι αθεώρητο και μπορεί να τηρηθεί είτε χειρόγραφο, είτε μηχανογραφικά.

Το βιβλίο απογραφών περιέχει τις παρακάτω στήλες :

Α) Αύξων αριθμός
Β) Περιγραφή είδους
Γ) Μονάδα μέτρησης (π.χ. τεμάχια, κιλά, κλπ)
Δ) Ποσότητα
Ε) Τιμή μονάδας (καταγράφετε η αξία αγοράς του, προ ΦΠΑ)
ΣΤ) Συνολική αξία (καταγράφετε το αποτέλεσμα της πράξης  ποσότητα  επί τιμή μονάδας)

Στο τέλος της κάθε σελίδας καταγράφονται τα σύνολα στις στήλες Δ και ΣΤ . Ενώ αντίστοιχα στην πρώτη σειρά της κάθε επόμενης σελίδας, μεταφέρονται από μεταφορά τα σύνολα της προηγούμενης σελίδας.  

 

Εμείς με τη σειρά μας, να ευχηθούμε καλή πρωτοχρονιά και στις 2 Ιανουαρίου που θα πραγματοποιήσετε την απογραφή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για την όποια διευκρίνιση.

Καλή δύναμη και καλές γιορτές.

 

various-mini-banners2b