Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

1.   Σε περίπτωση που μισθωτής ανεγείρει ή βελτιώνει, επεκτείνει ακίνητο κυριότητας εκμισθωτή, ανάλογα της περίπτωσης, οι αποσβέσεις επιμερίζονται σύμφωνα με τα έτη μίσθωσης.

2.   Σε περίπτωση που μισθωτής ανεγείρει ή βελτιώνει, επεκτείνει ακίνητο κυριότητας εκμισθωτή, ανάλογα της περίπτωσης, το κόστος ανέγερσης, βελτίωσης ή επέκτασης επιμερίζεται ως εισόδημα σύμφωνα με τα έτη μίσθωσης.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις ΠΟΛ 1069/23-3-2015, της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 ν. 4172/2013)»

και την ΠΟΛ 1103/11-5-2015, της ΑΑΔΕ, με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1069/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   small question sign
Για να δείτε την ΠΟΛ 1103/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign

 

banner epixiriseon sm

banner idioton sm