Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Καθορίστηκε από το Υπ. Οικονομικών ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περί οικειοθελής αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω καθορίζονται στην ΠΟΛ 1006/2017 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πέμπτου-Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών- (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1006/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm