Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Α. Για την κατηγορία των «Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών, Εντεταλμένων Διευθυνόντων ή Συμπραττόντων Συμβούλων Διοικητών εταιριών ή Συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας», αποδίδονται συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 41,06%.

Β. Για τις αμοιβές «Μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν»,  αποδίδονται συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 34,10%.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο Αρ. 4/2-2-2017, του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 – Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών,  για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.».

Για να δείτε την εγκύκλιο  με Αρ. 4/2-2-2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm