Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας  η οποία καθορίζει την βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Μερικά από τα βασικά σημεία της απόφασης είναι τα παρακάτω :

  • Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, με αναλογία ανά μήνα.

  • Τα ποσά που έχουν καταβληθεί με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης υπολογίζονται στην απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

  • Σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας – οι οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ – ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο αυτών.

  • Σε περίπτωση που ασφαλισμένος σε ΟΑΕΕ , πέρα των διανεμόμενων κερδών, λαμβάνει από την εταιρεία που συμμετέχει και εισόδημα από αμοιβές (π.χ. αμοιβές μελών Δ.Σ., αμοιβές διαχειριστή, κλπ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο του εισοδήματος του.

  • Όσοι προβαίνουν για πρώτη φορά, από 1/1/2017 σε έναρξη, κατά το πρώτο έτος αποδίδουν τις κατώτερες ασφαλιστικές εισφορές.
     

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. Οικ. 61502/3399, με θέμα «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από  1.1.2017», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 30/12/2016 , με Α.Φ. 4330.

Για να δείτε την απόφαση, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει  τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm