Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – ο λόγος μας

Καθορίστηκε (όχι με σαφήνεια κατά την άποψή μας) από το Υπ. Εργασίας ο τρόπος απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε αμοιβές διαχειριστών εταιρειών με νομική μορφή Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’ /619/15 της 13/4/2018 του Υπ. Εργασίας, με θέμα: « Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών εταιρειών ή /και Διαχειριστών».

Για να δείτε την Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’ /619/15, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.