Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αλλάζουν τα κλιμάκια και οι συντελεστές υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , τα οποία πλέον έχουν ως εξής :

Εισοδήματα έως 12.000 €

0

Εισοδήματα από 12.001 € έως 20.000 €  

0,7%

Εισοδήματα από 20.001 € έως 30.000 €  

1,4%

Εισοδήματα από 30.001 € έως 50.000 €   

2%

Εισοδήματα από 50.001 € έως 100.000 €  

4%

Εισοδήματα από 100.001 € έως 500.000 €   

6%

Εισοδήματα από 500.001 € και άνω    

8%

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον νόμο 4334/2015, άρθρο 1, παράγραφος 7.

Για να δείτε τον νόμο 4334/2015, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 80/16-7-2015, με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» , πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b