Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Σας καταθέτουμε, με απλά λόγια, τα βασικά σημεία του πολυνομοσχεδίου, τα οποία είναι τα εξής :

 1. Η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, όπου αυτή φέρεται ή υποχρέωση να διενεργηθεί, ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή (προ ΦΠΑ) υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ.

 2. Τα πρόστιμα για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης από την οποία προκύπτει φόρος μειώνονται για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία από 1.000,00 ευρώ σε 250,00 ευρώ και για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από 2.500,00 ευρώ σε 500,00 ευρώ.

 3. Καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

 4. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τις 31/12/2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2523/1997, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

 5. Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης ενασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ δεν είναι 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα.

 6. Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα), πλην ειδικών εξαιρέσεων, πρέπει να προβούν στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου με το οποίο θα παρέχουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόμενης κατά το 2013 ενέργειας. Η έκπτωση θα υπολογιστεί σύμφωνα με ποσοστά που προβλέπονται στη σχετική διάταξη.

 7. Όποιος, με σκοπό τη διευκόλυνση, απόκρυψη ή συγκάλυψη :

  α) τηρεί λογαριασμού εκτός βιβλίων της επιχείρησής του,

  β) διενεργεί συναλλαγές εκτός βιβλίων ή ανεπαρκώς προσδιορισμένες σε αυτά

  γ) καταρτίζει ή χρησιμοποιεί τιμολόγιο ή άλλο λογιστικό έγγραφο με αναληθές περιεχόμενο,

  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 ετών, αν η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο 4254/2014 πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b