Ζητούμε για άμεση πρόσληψη με μόνιμη απασχόληση, Βοηθό Λογιστή για εργασία στην έδρα της εταιρείας,
επί της οδού Πατησίων 206 Αθήνα.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος :

– Άριστη γνώση εργατικών θεμάτων,
– Καλή γνώση Απλογραφικών Βιβλίων,
– Καλή γνώση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Βιογραφικά στο email : info@texnologistiki.com