Φ.Π.Α.λογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η Οδηγία ΦΠΑ παύουν να ισχύουν ως προς το ΗΒ, η παράδοση και η μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Συνεπώς, κατά την εισαγωγή αγαθών από το HB στην ΕΕ θα οφείλεται ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός ΕΕ. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής.

Όσον αφορά το τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής, αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τα ενωσιακά αγαθά που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με προορισμό το ΗΒ.

Τα αγαθά που θα εξάγονται προς το ΗΒ θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Ο προμηθευτής των εξαγόμενων αγαθών θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν διακινηθεί εκτός ΕΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε.2011, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ στις 14-01-2021 με θέμα ”Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε. 2011/ 14-1-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων