Τεχνολογιστική | ζητειται λογιστης εξωτερικος συνεργατης

Σιγκαπούρη. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 4879/2022, αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.

Περισσότερα...
small-question-sign

Αζερμπαϊτζάν. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 3826/2010 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.

Περισσότερα...
small-question-sign

Αίγυπτος. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 3484/2006 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Αλβανία. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 2755/1999 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Αρμενία. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 3014/2002 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Αυστρία. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 3724/2008 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Βέλγιο. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 3407/2005 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Βουλγαρία. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 2255/1994 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Γαλλία. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Το Προεδρικό Διάταγμα Ν.Δ. 4386/1964 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Γαλλίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...
small-question-sign

Γερμανία. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Ο Ν. 52/1967 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Γερμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.  

Περισσότερα...