Οδηγίες έκδοσης εντύπου μετακίνησης.

Παρά την σύγχυση που επικρατεί αυτή την στιγμή, διατηρώντας από μέρους μας την κάθε επιφύλαξη για πιθανή αλλαγή στην λειτουργία και χρήση των εντύπων, με τα έως σήμερα δεδομένα, σύμφωνα με το forma.gov.gr σας ενημερώνουμε σχετικά: Α. Βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένων Για τους εργαζόμενους δίνεται χειρόγραφη βεβαίωση Τύπου Α , σφραγισμένη, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη (αντίστοιχη…

Περισσότερα...

Παράταση έως 30/9/20 για την υπαγωγή στην Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου “Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), καθώς και της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την…

Περισσότερα...