Παράταση έως 30/9/20 για την υπαγωγή στην Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου “Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), καθώς και της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την…

Περισσότερα...