Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Στο εξής, σε περίπτωση που μια επιχείρηση πραγματοποιήσει εισαγωγή αγαθών τα οποία προορίζονται για εξαγωγή σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση που έκανε την εισαγωγή, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία σειρά από ενέργειες, διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο το ΦΠΑ που αναλογεί.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΟΛ 1194/27-8-2015, του Υπ. Οικονομικών με θέμα, «Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1194/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b