Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Τα νομικά πρόσωπα (δεν υπάγονται στην υποχρέωση αυτή οι ατομικές επιχειρήσεις) φέρουν την υποχρέωση μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταχωρήσουν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία της εταιρείας, του ιδίου και των πραγματικών δικαιούχων.

Για την εξοικείωση των χρηστών η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά από 20/7/2019. Τα δεδομένα που θα καταχωρηθούν κατά την λειτουργία της πιλοτικής εφαρμογής στη συνέχεια θα διαγραφούν.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, στις παρακάτω ημερομηνίες (αναφέρουμε ενδεικτικά νομικές μορφές επιχειρήσεων) :

Α. Ομάδα Α, από 16/9/2019 – 14/10/2019 (στην ομάδα αυτή εντάσσονται η Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικηγόρων, κ.λπ.).

Β. Ομάδα Β, από 30/9/2019 – 1/11/2019 (στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι ΙΚΕ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία,  κ.λπ.).

Γ. Ομάδα Γ, από 14/10/2019 – 29/11/2019 (στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.,  κ.λπ.).

Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω περιγραφόμενη υποχρέωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Να σημειωθεί πως τα αναφερόμενα στοιχεία και πληροφορίες που οι υπόχρεοι καλούνται να καταχωρίσουν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων οφείλουν ταυτόχρονα να τα τηρούν επί πενταετίας και ως έγχαρτο ή ψηφιακό, επαρκώς τεκμηριωμένο και ακριβώς επικαιροποιημένο αρχείο στην έδρα του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

Τέλος να αναφέρουμε κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (εταιρεία, κ.λπ.) που κάνει έναρξη κατά την διάρκεια του χρόνου καταχώρησης ή μετά, οφείλει να καταχωρήσει τα προβλεπόμενα στοιχεία εντός 60 ημερών από την σύσταση του.

Επίσης αυτό που εμείς ανάγουμε ως συμπέρασμα, είναι ότι κάθε αλλαγή στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα (π.χ. αλλαγή νομικής μορφής, εταίρων, μελών Δ.Σ., κ.λπ.) ομοίως θα πρέπει να καταχωρείται στην πλατφόρμα.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Οικονομικών με Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019, με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018».

Για να δείτε την απόφαση με Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ small question sign

 

banner epixiriseon sm