Σε περίπτωση, που διαδικτυακά μέσω του site, ζητήσετε οικονομική προσφορά ή μας αναθέσετε ολοκλήρωση εργασίας παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η πολιτική που ακολουθούμε είναι η παρακάτω :

1. Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, παρακολούθησης λογιστηρίου επιχείρησης

Με την κατάθεση του αιτήματος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θα λάβετε (μέσω email) γραπτή οικονομική προσφορά, για τις εργασίες που μας έχουν ζητηθεί (τήρηση λογιστηρίου, εποπτεία λογιστηρίου επιχείρησης, κλπ).

Η οικονομική προσφορά, θα καταγράφει αναλυτικά, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών μας, τον χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών, την αμοιβή που αναλογεί σε αυτές, καθώς και την «εγγύηση» που παρέχεται.

Η προσφορά που θα λάβετε, θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν, σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία, θα ενημερωθείτε για τον συνεργάτη που θα παρακολουθεί την επιχείρησή σας, καθώς και τα δικαιολογητικά – αρχείο που απαιτείται για την ανάθεση της εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας, εκδίδεται από μέρους μας το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.).

2. Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, μεμονωμένης εργασίας επιχείρησης

Με την κατάθεση του αιτήματος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θα λάβετε (μέσω email) γραπτή οικονομική προσφορά, για το ποσό αμοιβής μας, καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, μέσω των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξόφληση.

Η προσφορά που θα λάβετε, θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί.

Κατόπιν, σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία, θα πρέπει να μας καταβάλετε την αμοιβή, σε τραπεζικό λογαριασμό της Τεχνολογιστικής Μ. ΕΠΕ.

Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της κατάθεσης σας, θα πρέπει να ενημερωθούμε μέσω email ότι πραγματοποιήσατε την κατάθεση επισημαίνοντάς μας : α) την Τράπεζα και β) ότι η κατάθεση αφορά ανάθεση εργασίας.

Από την ημερομηνία ενημέρωσής μας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μέσω email θα λάβετε γραπτή ενημέρωση για τον συνεργάτη που θα αναλάβει την εργασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσή της.

Η κοινοποίηση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με : α) email (info@texnologistiki.com), β) fax (210-8649005), γ) courier (Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ, Πατησίων 206 Αθήνα Τ.Κ. 112 56), ή δ) με επίσκεψή σας, στα γραφεία μας.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας, εκδίδεται από μέρους μας το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.).

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εργασία στους προβλεπόμενους χρόνους, η αμοιβή επιστρέφεται.

3. Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, μεμονωμένης εργασίας ιδιώτη

Με την κατάθεση του αιτήματος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θα λάβετε (μέσω email) γραπτή οικονομική προσφορά, για το ποσό αμοιβής μας, καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, μέσω των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξόφληση.

Η προσφορά που θα λάβετε, θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί.

Κατόπιν, σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία, θα πρέπει να μας καταβάλετε την αμοιβή, σε τραπεζικό λογαριασμό της Τεχνολογιστικής Μ. ΕΠΕ.

Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της κατάθεσης σας, θα πρέπει να ενημερωθούμε μέσω email ότι πραγματοποιήσατε την κατάθεση επισημαίνοντάς μας : α) την Τράπεζα και β) ότι η κατάθεση αφορά ανάθεση εργασίας.

Από την ημερομηνία ενημέρωσής μας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μέσω email θα λάβετε γραπτή ενημέρωση για τον συνεργάτη που θα αναλάβει την εργασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσή της.

Η κοινοποίηση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με : α) email (info@texnologistiki.com), β) fax (210-8649005) , γ) courier (Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ, Πατησίων 206 Αθήνα Τ.Κ. 112 56), ή δ) με επίσκεψή σας, στα γραφεία μας.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας, εκδίδεται από μέρους μας το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.).

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εργασία στους προβλεπόμενους χρόνους, η αμοιβή επιστρέφεται.

4. Απάντηση ερωτήματος, μέσω της φόρμας «Θέστε ένα ερώτημα»

Με την κατάθεση του ερωτήματος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θα λάβετε (μέσω email) γραπτή οικονομική προσφορά, για το ποσό αμοιβής μας, καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, μέσω των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξόφληση.

Η προσφορά που θα λάβετε, θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί.

Κατόπιν, σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία, θα πρέπει να μας καταβάλετε την αμοιβή, σε τραπεζικό λογαριασμό της Τεχνολογιστικής Μ. ΕΠΕ.

Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της κατάθεσης σας, θα πρέπει να ενημερωθούμε μέσω email ότι πραγματοποιήσατε την κατάθεση επισημαίνοντάς μας : α) την Τράπεζα και β) ότι η κατάθεση αφορά απάντηση ερωτήματος.

Από την ημερομηνία ενημέρωσής μας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μέσω email θα λάβετε γραπτή απάντηση στο ερώτημά σας.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας, εκδίδεται από μέρους μας το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.).
Σε περίπτωση που δεν λάβετε την απάντηση στους χρόνους αυτούς, η αμοιβή επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που εντός του τρέχοντος έτους πραγματοποιήσετε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και μας αναθέσετε τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας, ή μας αναθέσετε την τήρηση λογιστικών βιβλίων υπάρχουσας επιχείρησης, η ως άνω αμοιβή θα αφαιρεθεί από την αμοιβή μας για έναρξη επιχείρησης ή την αμοιβή του πρώτου μήνα συνεργασίας μας.

5. Συνάντηση για απάντηση ερωτημάτων ή συμβούλευση σας

Σε περίπτωση που κατατεθεί ερώτημα, του οποίου η απάντηση δεν είναι εφικτό να δοθεί γραπτά ή εφόσον αυτό ζητηθεί, δύναται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο χώρο μας, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις ή και κατάθεση προτάσεων – συμβούλευσης από μέρους μας.

Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνεστε γραπτά μέσω email, εκ των προτέρων για το κόστος της συνάντησης.

Εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό, προσδιορίζεται από κοινού η ημερομηνία και η ώρα συνάντησης.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας, εκδίδεται από μέρους μας το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.).

Σε περίπτωση που εντός του τρέχοντος έτους πραγματοποιήσετε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και μας αναθέσετε τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας, ή μας αναθέσετε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων υπάρχουσας επιχείρησης, η ως άνω αμοιβή θα αφαιρεθεί από την αμοιβή μας για έναρξη επιχείρησης ή την αμοιβή του πρώτου μήνα συνεργασίας μας.

6. Γενικές παρατηρήσεις

Οι χρόνοι που καταγράφονται ως άνω, δύναται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια, κλπ), καθώς και κατά την περίοδο χρήσης θερινών διακοπών από το προσωπικό της εταιρείας μας (μήνας Αύγουστος) να παραταθούν.