Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Δημοσιεύθηκε από το Υπ. Οικονομικών η ΠΟΛ 1160/17-7-2015, στην οποία δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1160/17-7-2015, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 ΦΕΚ 80 Α 716.7.2015, που αφορά επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b