Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Από 1/1/2014 και μετά, ως “συνδεδεμένο πρόσωπο” νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε σχετικές διευκρινίσεις της ΠΟΛ 1142/2.7.2015 του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν. 4172/2013 και ν. 4174/2013», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b