Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Όταν υπάρχει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, οι μειώσεις εισοδήματος που προβλέπονται από το νόμο, ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες που επιφέρουν μείωση φόρου, εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ο φορολογούμενος για να αποδείξει την εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, μπορεί να επικαλεστεί κάθε πρόσφορο μέσο όπως κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS), κλπ.
Τα δικαιολογητικά αυτά, φυλάσσονται από τον φορολογούμενο μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος φορολογικού ελέγχου της αρχικής δήλωσης.

Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται η συλλογή των αποδείξεων.

Οι φορολογούμενοι, με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, που δεν φέρουν την υποχρέωση να εξοφλούν τις σχετικές δαπάνες,  με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (ηλικίας άνω των 70 ετών, κλπ), φέρουν την υποχρέωση προσκόμισης – διατήρησης των αποδείξεων δαπανών.

Τέλος να αναφέρουμε, ότι σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών, από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων, ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1062/12-4-2017, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’ 145) σχετικά με την μείωση φόρου εισοδήματος».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1062/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm