Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Συνοπτικά – O λόγος μας

•    Έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2018 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τους επαγγελματικούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο taxis. Σε περίπτωση που το πραγματοποιήσουν ληξιπρόθεσμα το πρόστιμο θα είναι 100,00 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί δήλωσή του το πρόστιμο θα είναι 1.000,00 ευρώ.

•    Στο εξής η κάθε μεταβολή που θα δημιουργείται σε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να δηλωθεί στο taxis, εντός ενός μήνα από την μεταβολή. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης επιβάλλονται πρόστιμα 100,00 – 1.000,00 ευρώ, όπως ως άνω αναφέρουμε.

•    Στο εξής οι νέες επιχειρήσεις (που θα πραγματοποιήσουν έναρξη επιτηδεύματος από 13/9/2018 και μετά) θα πρέπει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης, να δημιουργήσουν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό και να τον δηλώσουν στο taxis. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης επιβάλλονται πρόστιμα 100,00 – 1.000,00 ευρώ, όπως ως άνω αναφέρουμε.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρείες), οι οποίες είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με πλαστικό χρήμα και έχουν εγκαταστήσει POS, υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλους τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στο taxis.

Στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό μιας επιχείρησης, πραγματοποιούνται συναλλαγές, οι οποίες αφορούν και μόνο την επιχείρηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Προσοχή σε καμία περίπτωση οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του ιδιοκτήτη της επιχείρησης (σε ατομικές επιχειρήσεις) ή των εταίρων της επιχείρησης (σε εταιρείες).  

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται στο taxis από την επιχείρηση και στη συνέχεια επιβεβαιώνονται από τις Τράπεζες. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Οι επιχειρήσεις που υπήρχαν στις 12/9/2018, θα πρέπει έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2018 να δηλώσουν τους επαγγελματικούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς και τις μεταβολές αυτών στο taxis. Σε περίπτωση που το πραγματοποιήσουν ληξιπρόθεσμα το πρόστιμο θα είναι 100,00 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί δήλωσή τους το πρόστιμο θα είναι 1.000,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που στο μέλλον μια επιχείρηση αποκτήσει νέο επαγγελματικό λογαριασμό ή τροποποιήσει υπάρχον επαγγελματικό λογαριασμό υποχρεούται εντός ενός μήνα από την μεταβολή να το κοινοποιήσει στο taxis.   

Οι επιχειρήσεις που στο εξής θα πραγματοποιήσουν έναρξη επιτηδεύματος, θα πρέπει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξής τους, να δηλώσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό στο taxis.

Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο taxis, επιβάλλεται στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στις περιπτώσεις που δεν δηλωθεί απενεργοποίηση Επαγγελματικού Λογαριασμού.

Για την μη εμπρόθεσμη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο taxis πέραν των προθεσμιών, επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Τα ως άνω απορρέουν από την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με Αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ 2018, με θέμα «Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)». Για να δείτε την απόφαση ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ 2018, πατήστε εδώ. small question sign
Για να δείτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε, προκειμένου να δηλώσετε τον Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό της επιχείρησής σας στο taxis, πατήστε εδώ. small question sign

 

banner epixiriseon sm