Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Στο εξής, οι επιχειρήσεις, για το σύνολο των επαγγελματικών τους Τραπεζικών λογαριασμών, θα πρέπει :

•    Να τους δηλώσουν (τον IBAN) στο taxis. Μετά την δήλωση τους από την επιχείρηση, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τα δεδομένα καταχώρησης. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.  
Στην παρούσα φάση καταλυτική ημερομηνία δεν αναφέρεται, όμως από τα συνεφραζόμενα της απόφασης κρίνουμε ότι οι υπάρχοντες Τραπεζικοί λογαριασμοί, πρέπει να δηλωθούν έως 31/12/2017.

•    Σε περίπτωση δημιουργίας νέου Τραπεζικού λογαριασμού ή διακοπή  (κλείσιμο) υπάρχοντος λογαριασμού, δηλώνεται αντίστοιχα στο taxis.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017, με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β’ 1445) Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3944/9-11-2017.

Για να δείτε την Απόφαση Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017, πατήστε εδώ.

small question sign

Για να δείτε τις «Οδηγίες Χρήσης – Εφαρμογή Διαχείρισης Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών», όπως αυτές ανακοινώθηκαν από την ΑΑΔΕ, στις 13/11/2017, πατήστε εδώ.

small question sign

Για να δείτε, το άρθρο μας, με θέμα  «Πως μπορώ να καταχωρήσω Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό στο taxis;», πατήστε εδώ.

small question sign

 

banner epixiriseon sm