Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Από 1/9/2018, ως προς την δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωρίας, επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές :

• Η επιπλέον εργασία – για κάθε εργαζόμενο – θα πρέπει να δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της.

• Η επιπλέον εργασία, για κάθε εργαζόμενο την πρώτη φορά που αυτή θα πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ ηλεκτρονικά και μόνο.

• Εφόσον (σε κάποιον εργαζόμενο) έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ, τουλάχιστον μια φορά επιπλέον του νόμιμου χρόνου εργασία, δύναται την επόμενη φορά που θα πραγματοποιηθεί επιπλέον εργασία, αυτή να δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ, με sms μέσω κινητού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει πριν να έχει δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που ο εργοδότης μέσω αυτού επιθυμεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία.

• Σε περίπτωση που η επιπλέον εργασία δηλωθεί μέσω κινητού τηλεφώνου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέραμε, πραγματοποιείται αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001.

• Υπενθυμίζουμε ότι επιπλέον χρόνο εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο εργαζόμενος εργάζεται με πλήρη απασχόληση.