«Με την Τεχνολογιστική συνεργάζομαι απο το 2000 όταν συνέστησα την εταιρεία μου και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος απο τη δεκαετή συνεργασία μας για την συνέπεια τους, την ενημέρωση και την άριστη κατάρτιση των στελεχών της που σε κάθε λογιστικό μου πρόβλημα, έδιναν υπεύθυνη, γρήγορη και άμεση αποτελεσματική λύση».