Συνεργασία ολίγων μηνών.
ΑΨΟΓΗ όμως.
Keep Going, όπως τονίζει η γνωστή διαφήμιση.
Ευχαριστώ.