«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμβουλος – οδηγός και συνεργάτης μας εδώ και 11 χρόνια.
Επικοινωνία: Άριστη
Βοήθεια: Άμεση
Εξυπηρέτηση: Σύγχρονη
Προσωπικό: Καταρτισμένο στις συνεχείς μεταβαλλόμενες φορολογικές συνθήκες
Σχέση: Απόλυτης εμπιστοσύνης
Τιμή χρέωσης: Λογική
Επιπλέον θετικά: Η συνεχείς προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών της εταιρείας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Αρνητικό …………. ψάχνουμε προς το παρόν».