«Κύριε Αλεξίου,
Μετά από πενταετή λογιστική συνεργασία μαζί σας, οφείλω να σας πω ένα ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση των συνεργατών σας, την σοβαρή αντιμετώπιση κάθε θέματος που προκύπτει, την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των προγραμμάτων ή νέων νομοθεσιών, ως και την προσωπική σας παρουσία σε δύσκολες επιλογές ή λύσεις της επιχείρησης μας. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε λογιστική δυσκολία που δεν καλύφθηκε από μέρους σας».