«Η Τεχνολογιστική είναι ανεκτίμητος συνεργάτης στον χώρο των Φαρμακείων με συνέπεια και εμπιστοσύνη για πολλά χρόνια».