«Η εταιρεία μας που ασχολείται με την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η συνεργασία με την Τεχνολογιστική ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Στη διάρκεια της συνεργασίας μας, μας έχει εκπλήξει ευχάριστα η άμεση ανταπόκριση των συνεργατών της Τεχνολογιστικής σε κάθε αίτημά μας, η τήρηση κατά γράμμα όλων των απαιτούμενων διαδικασιών καθώς και η άμεση ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις σε λογιστικό αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο».