«Είμαι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας.
Ομολογώ ότι δεν είμαι και τόσο τακτικός με τα προσωπικά μου τα σχετιζόμενα με την εφορία και τις διάφορες υποχρεώσεις μου προς αυτήν με αποτέλεσμα να έχω υποστεί, δικαίως, πολλές φορές πρόστιμα και επαυξήσεις στα κατά καιρούς οφειλόμενα ποσά.
Ειδικά όμως με τις σημερινές συνθήκες που επιβάλλουν τάξη και ακρίβεια στα Λογιστικά του καθενός αποφάσισα να απευθυνθώ στην Τεχνολογιστική ΕΠΕ που μου συνέστησαν συνάδελφοί μου.
Η συνεργασία μας άρχισε από τις αρχές του 2010 και έκτοτε έχω «βρεί την υγειά μου».
Τα βιβλία μου συμπληρώνονται εμπρόθεσμα και όλοι οι σχετικοί φάκελοι (έσοδα-έξοδα, Δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ κ.α.) είναι τακτοποιημένα και ενημερώνομαι τακτικά για οτιδήποτε με αφορά με παραδειγματική υπευθυνότητα και επαγγελματισμό».

Κ. Ε.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος
Χολαργός