«Εκτός από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής και την άψογη συμπεριφορά, είναι αξιοσημείωτη η ικανότητα των στελεχών για καθοδήγηση μέσα στον λαβύρινθο των ελληνικών φορολογικών διατάξεων».