«Επαγγελματισμός για μένα σημαίνει:
Να είσαι επαρκώς και έγκαιρα ενήμερος για τις εξελίξεις στο χώρο της δουλειάς σου.
Να προβλέπεις τις ανάγκες των πελατών σου και να ενδιαφέρεσαι για αυτούς.
Να εισηγείσαι και να τεκμηριώνεις τις λύσεις έτσι ώστε να κρίνονται εύκολα οι καλύτερες για το όφελός τους.
Να πραγματοποιείς με το παραπάνω τις συμφωνίες σου.
…… και όλα αυτά να συμβαίνουν αμερόληπτα, με ταχύτητα, συνέπεια και καλό συναίσθημα!

Αυτή είναι η μέχρι τώρα σνεργασία μου με τον κύριο Αλεξίου Γ. και την «Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ».