«Η συνεργασία μου με την Τεχνολογιστική ξεκίνησε με την έναρξη των εργασιών της επιχείρησής μου (Οπτικά). Ήταν φυσικό επόμενο αφού η Τεχνολογιστική ήταν ήδη συνεργάτης και στήριγμα της οικογενειακής μας επιχείρησης “Leonidas”.
Η συνεχής ενημέρωση για ό,τι αφορά λογιστικά την επιχείρησή και η προθυμία των συνεργατών της να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα και απορία μου, είναι ο λόγος που συνεχίζω να συνεργάζομαι μαζί της».