ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τα καλύτερα!
Από την αρχή της συνεργασίας μας η σχέση μας ήταν και παραμένει άψογη!
Συνεργάτες που τους βρίσκω όταν τους θέλω και που θα μου προτείνουν λύση στο εκάστοτε πρόβλημά μου, το οποίο ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ!
Γενικά όλοι οι συνεργάτες του γραφείου είναι άνθρωποι που καταλαβαίνεις καλά αυτό που σου λένε!
Αναφερόμενος ειδικά στον Κο Αλεξίου, θέλω να τονίσω πως, πρώτη μου φορά μετά από πολλά χρόνια στην εργασία, συναντώ λογιστή ο οποίος όταν μου μιλάει καταλαβαίνω τι λέει!!!
Προφανώς είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου και γι αυτό το και το μεταδίδει σωστά!
Όσον αφορά τα της καθημερινότητας, όλα σωστά και στην ώρα τους!
Καλή συνέχεια!