«Κύριε Αλεξίου Γ.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών απο την έναρξη της συνεργασίας μας, σας γράφω αυτή την επιστολή για να εκφράσω τις ευχαριστίες τόσο εμού όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας προς εσάς, αλλά και τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σας, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με υπερβάλοντα ζήλο.
α)Τήρηση και ενημέρωση του λογιστηρίου.
β) Υπολογισμό και απόδοση όλων των δηλώσεων και υπογραφή αυτών.
γ) Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων.
δ) Δημιουργία πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. και κατάθεση σε Νομαρχία.
ε) Ενημέρωση για νέους νόμους, εγκυκλίους, ΦΕΚ.
Ενδεικτικά ανέφερα μερικές απο τις υπηρεσίες που μας προσφέρατε, με τον πλέον άψογο τρόπο και για αυτό σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ.»