Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Το «Μεσοπρόθεσμο» ψηφίστηκε από τη Βουλή και είναι σε ισχύ από την δημοσίευση του στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α Α 152/1-7-2011).

Αποτέλεσμα αυτού, άμεσα εντός των ημερών, εκδίδονται οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι για την υλοποίηση του εφαρμοστικού νόμου, που επιβάλλει νέο μπαράζ φόρων ύψους 3,1 δις. ευρώ για το 2011 και συνολικά 14,1 δις. ευρώ έως το τέλος του 2015.
Σύμφωνα με το Νόμο, αυξάνονται οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι και επιβάλλονται επώδυνες έκτακτες εισφορές, ακόμα και σε χαμηλά εισοδήματα.

Πιστοί στην υποχρέωσή μας για συνεχή σας ενημέρωση, σας καταθέτουμε, τα βασικά σημεία του Νόμου προκειμένου να έχετε -πέρα των άλλων- γνώση των νέων δεδομένων που θα προκύψουν, έτσι ώστε να «προγραμματιστείτε» εσείς και η επιχείρησή σας , όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σας διαβεβαιώνουμε από μέρους μας ότι θα είμαστε αρωγοί και συνεχώς δίπλα σας και σε αυτή σας την προσπάθεια.

Νόμος υπ’ αριθ. 3986

Σας καταθέτουμε τα Κεφάλαια, καθώς και Άρθρα του Νόμου τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος του πελατολογίου μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής

Άρθρο 27
Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος

 1. Μειώνεται το αφορολόγητο όριο για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2011 σε 8.000,00 ευρώ (από 12.000,00 ευρώ) και για να κατοχυρωθεί από τους φορολογούμενους θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός τους και μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση που συγκεντρώσουν μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων δεν θα έχουν καμία πρόσθετη έκπτωση φόρου (όπως ίσχυε φέτος). Κατόπιν αυτού δημιουργείται νέα κλίμακα από την οποία θα προκύψει ο φόρος εισοδήματος του κάθε φορολογούμενου.

 2. Το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο (ΟΑΕΕ, κλπ) εκπίπτει ποσοστιαία κατά 20% από το φορολογητέο εισόδημα και όχι ολικά όπως ίσχυε μέχρι και το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 28
Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης – Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων
Αυξάνεται σε σχέση με τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, το ποσό της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης (τεκμήρια), στα παρακάτω :

 1. Ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.

 2. Επιβατικών αυτοκινήτων.

 3. Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη.

 4. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη.

 5. Για εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα).

Άρθρο 29
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000,00 ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015.

 2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

 3. Εξαιρούνται της ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι.

 4. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου, υπολογίζεται ως εξής :

  • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001,00 έως 20.000,00 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού.

  • Για το συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001,00 έως και 50.000,00 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού.

  • Για το συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001,00 έως και 100.000,00 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολόκληρου του ποσού.

  • Για το συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001,00 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού.

   Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 5. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
 6. Η εισφορά που επιβάλλεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση 5%.

Άρθρο 30
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

 1. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή την κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών και ανεμοπτέρων, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.

 2. Η ως άνω έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εξής:

  • Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, ίση με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.

   Εξαιρούνται τα επιβατικά Ι.Χ. με παλαιότητα άνω των 10 ετών καθώς και τα αυτοκίνητα χρήσης αναπήρων.

  • Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ίση με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.

   Εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.

  • Για αεροσκάφη, ελικόπτερα ίση με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.

  • Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές ή εξωτερικές, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.
   Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.

Άρθρο 31
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

 1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής :Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύματος 300,00 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

  • Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 400,00 ευρώ ετησίως.

  • Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500,00 ευρώ ετησίως.

 2. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

 3. Πέρα των άλλων, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησης του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος ηλικίας.

 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για επιτήδευμα ή ελευθέριο επάγγελμα που ασκούνται κατά την 1-1-2011 και μετά.

 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

 6. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 300,00 ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.

  Για το ανωτέρω έτος, το τέλος επιτηδεύματος συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

Παρατήρηση μας: Σε περίπτωση που έχετε επιχειρήσεις ή υποκαταστήματα ανενεργά τα οποία δεν κρίνετε ότι στο άμεσο μέλλον θα αποκτήσουν δραστηριότητα ή δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης τους (αναμονή δικαστικών αποφάσεων κλπ) προτείνουμε άμεσα να προχωρήσετε στην οριστική διακοπή και το κλείσιμο αυτών.

Άρθρο 33
Φορολογία ακίνητης περιουσίας δωρεών και γονικών παροχών
Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα :

 • 200.000,00 ευρώ, φορολογικός συτντελεστής 0%

 • 300.000,00 ευρώ, φορολογικός συτντελεστής 0,2%

 • 100.000,00 ευρώ, φορολογικός συτντελεστής 0,3%

 • 100.000,00 ευρώ, φορολογικός συτντελεστής 0,6%

 • 100.000,00 ευρώ, φορολογικός συτντελεστής 0,9%

 • Υπερβάλλον, φορολογικός συτντελεστής 1%

Άρθρο 35
Τέλη κυκλοφορίας
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, ορίζονται ως εξής :

 • Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31-10-2010 με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
 • Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα από την 1-11-2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Άρθρο 42
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας (Αφορά Μισθοδοσία Επιχειρήσεων)

  1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται 2 ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας να αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω μειώσεως των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους 6 μήνες σε διάστημα 12 μηνών (περίοδος αναφοράς).

  2. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας.

  1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται, αντί της κατά την προηγούμενη παράγραφο διευθέτησης, να συμφωνείται, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6, ότι μέχρι 256 ώρες εργασίας απο το συνολικό χρόνο απασχόλησης εντός 1 ημερολογιακού έτους, κατανέμονται με αυξημένο αριθμό ωρών σε ορισμένες χρονικές περιόδους, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 32 εβδομάδες ετησίως και με αντιστοίχως μειωμένο αριθμό ωρών κατά το λοιπό διάστημα του ημερολογιακού έτους.

  2. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας.

 1. Κατά την διευθέτηση του χρόνου εργασίας της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο αντί μειώσεως των ωρών εργασίας προς αντιστάθμισης των πρόσθετων ωρών ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός και των δύο.

 2. Η καταβαλλόμενη αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης των παραγράφων 1 και 2 είναι ίση με την αμοιβή για εργασία 40 ωρών εβδομαδιαίως εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών. Αντίστοιχα υπολογίζεται και για μειωμένο ωράριο.

 3. Κατά την περίοδο αυξημένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η ημερήσια απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ώρες.

 4. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.

  Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους και 15% εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι κατ’ ανώτατο αριθμό 20 εργαζόμενοι.

 5. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορεί να καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

Άρθρο 43
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να συνάπτουν με εργοδότες συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως 20% από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

 1. Συνίσταται στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Από 1-8-2011 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ποσού ύψους 10,00 ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, υπέρ του κλάδου αυτού. Η εισφορά συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται απο τα οικεία ταμεία με τις λοιπές εισφορές.
 2. Από1-1-2013 θεσπίζεται εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ ανά κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης. το ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από ειδική οικονομική μελέτη του του Υπουργείου Οικονομικών και γνώμη του ΣΚΑ.

Άρθρο 46
Αναστολή πλειστηριασμών

Αναστέλλονται από την 1 Ιουλίου 2011 έως την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν των ποσών των 200.000,00 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα βασικά σημεία του Νόμου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποστείλουμε όλο τον Νόμο επικοινωνήστε μαζί μας.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2