Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ εγχειρίδιο  με ερωτήσεις και απαντήσεις σε φορολογικά θέματα.

Το εγχειρίδιο, περιλαμβάνει θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Φορολογίας Κεφαλαίου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελών και ειδικών φορολογιών, φορολογικών ελέγχων, θέματα μητρώου, φορολογικής συμμόρφωσης, είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και θέματα σχετικά με την άσκηση Ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ.

Για να δείτε το εγχειρίδιο, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm