Εργατικά - Ασφαλιστικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ , αναρτήθηκαν διαδικτυακά οι εκκαθαρίσεις ετών 2017 & 2018, καθώς και τα πρώτα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ για Γιατρούς, Μηχανικούς και Δικηγόρους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίστηκαν στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, ι οποίες έως 31/1/2019 ήταν 586,08 €και από 1/2/2019 έγιναν 650,00 €.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν (π.χ. εισφορά Φεβρουαρίου 2019 καταβάλλεται έως 30/3/2019).

Ειδικά για την πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12/04/2019.

Αν οι ασφαλιστικές εισφορές δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα, θεωρούνται καθυστερούμενες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Στις Διαδικτυακό τόπο του ΕΤΕΑΕΠ, παρέχονται πληροφορίες για τις «Εισφορές», «Πληρωμές» και «Εκκαθάριση».

Στην παρούσα φάση, οι ως άνω κατηγορίες επαγγελμάτων, θα βρουν τρία ειδοποιητήρια :

– Ένα ειδοποιητήριο με την τρέχουσα εισφορά του Φεβρουαρίου 2019 με αναδρομικό τον Ιανουάριο του 2019,

– Ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη από τις 36 δόσεις του διαστήματος 1/1/2017-31/12/2017.

– Και ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη από τις 36 δόσεις του διαστήματος 1/1/2018-31/12/2018.

Τέλος, δείτε την Φ.80020/οικ.902/Δ16.20/2019, του ΕΦΚΑ, με θέμα: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν.4578/2018 (Α΄200), πατώντας εδώ.