Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με Αρ. 63 της 24/10/2013, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχόλησαν προσωπικό (με εργασιακή σχέση) τον Αύγουστο του 2013, θα πρέπει έως 29 Νοεμβρίου 2013, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές του Οκτωβρίου να καταβάλλουν και 20,00 ευρώ ανά εργαζόμενο που απασχόλησαν τον Αύγουστο του 2013, υπέρ του ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων που έχει σήμερα η επιχείρηση.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι «εργοδότες θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιδρύματος, με αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού μηνύματος, το συνολικό ποσό που οφείλεται».

«Κατόπιν τούτου οι υπόχρεοι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την 29/11/2013, με ενιαία κίνηση , τόσο τις τρέχουσες εισφορές μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2013, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των 20,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο».

Απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και σε υποκαταστήματα του ΙΚΑ προκειμένου να λάβουμε επιπλέον ενημέρωση – πληροφορίες για το θέμα αυτό, οι οποίες μας παρέπεμψαν στην εγκύκλιο, χωρίς να μας δώσουν επιπλέον πληροφορίες – δεδομένα.

Για να δείτε την εγκύκλιο του ΙΚΑ με Αρ. 63/24-10-2013, πατήστε εδώ. small-question-sign