Φορολογικά - Λοιπάbanner-epixiriseon-sm

Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, άρθρο 112, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείτε αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  • Εισόδημα           0,01 – 12.000,00 ευρώ , συντελεστής φόρου 15%

  • Εισόδημα 12.001,00 – 35.000,00 ευρώ , συντελεστής φόρου 35%

  • Εισόδημα 35.001,00 ευρώ και άνω, συντελεστής φόρου 45%

Σε περίπτωση που η μίσθωση είναι επαγγελματική, θα επιβληθεί και χαρτόσημο μισθωμάτων 3,6%.

Φυσικά στο εισόδημα από ενοίκια, θα επιβληθεί και εισφορά Αλληλεγγύης, με την ανάλογη κλίμακα.

 

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm