Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Δ15Β 1024766 ΕΞ 13/2/2013 σε επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά βιβλία ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Στην ΑΛΠ ή ΑΠΥ που εκδίδουν, όταν η πώληση σε ιδιώτη είναι επί πιστώσει, αναγράφεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του πελάτη τους, καθώς και η ένδειξη «επί πιστώσει».

  2. Σε περίπτωση πώλησης σε ιδιώτη «επί πιστώσει» εκδίδονται χειρόγραφες ΑΛΠ, αθεώρητες όταν αφορούν πώληση αγαθών, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. Σε περίπτωση που οι ως άνω αποδείξεις εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο από Η/Υ, αυτές, ανεξαρτήτως εάν αφορούν πώληση ή παροχή υπηρεσιών, εκδίδονται με σήμανση από Φορολογικό Μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988.

Για να δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο πατήστε εδώ. small-question-sign

various-mini-banners2b