Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Α.Π. Δ15Β 1019996 5-2-2013, η έκδοση θεωρημένης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών ή θεωρημένου Τιμολογίου (ή αντίστοιχων στοιχείων σημασμένων από μηχανισμό σήμανσης – ΕΑΦΔΣΣ) αντί αθεώρητου ή χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ τιμολογίου από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο, δεν συνιστά παράβαση ούτε για τον εκδότη, ούτε για τον λήπτη, εφόσον βεβαίως εκδίδονται για πραγματικές συναλλαγές και από τους πραγματικά συμβαλλόμενους.

Για να δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b