Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – ο λόγος μας

Το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα δεδομένα, του προηγούμενου έτους, θα περιλαμβάνει:

– Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής.

– Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές.

– Πίνακα δοσολογίου με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής.

– Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους

– Στοιχεία πληρωμής.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο 21/27-4-2018, του Υπ. Εργασίας – ΕΦΚΑ, με θέμα «Εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων».

Για να δείτε στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την την εγκύκλιο 21/27-4-2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία πατήστε εδώ.