Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Δημοσιεύθηκε από το Υπ. Οικονομικών η ΠΟΛ 1113/2.6.2015, η οποία καταγράφει τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1113/2.6.2015 του Υπ. Οικονομικών με θέμα “Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)”, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2