Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση, που ενεργεί φορολογητέες ή αφορολόγητες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών της, σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, πλην όμως έχει τη χρήση του ακινήτου αυτού με οποιαδήποτε έννομη σχέση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, υπό προϋποθέσεις, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εκπέσει τον ΦΠΑ των εισροών που αναλογεί σε αυτά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας 

Τα ως άνω προκύπτουν από τις ΠΟΛ 1006/14-1-1992, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Διευκρινήσεις για το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τα ακίνητα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από μια επιχείρηση σε ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτους αλλά έχει παραχωρηθεί σε αυτήν η χρήση του»,

Και την ΠΟΛ 1094/7-5-1992, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής που επιβάρυνε δαπάνη ανέγερσης κτισμάτων σε μισθωμένο ακίνητο, σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης για θεώρηση στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ του οικείου ιδιωτικού συμφωνητικού».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1006/1992, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   small question sign
Για να δείτε την ΠΟΛ 1094/1992, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   small question sign

banner epixiriseon sm