Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με τον νόμο 3296/ΦΕΚ253Α/14-12-2004, σε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία σε κάθε φορολογικό έλεγχο που δεχτεί από οποιοδήποτε ελεγκτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ, κλπ.), θα διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος ταμείου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών, ανάμεσα σε πραγματικό και λογιστικό ταμείο πέρα των λοιπών συνεπειών, θα προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών προσαυξάνοντας τα έσοδα και συνεπώς τα κέρδη της επιχείρησης.

Έτσι για παράδειγμα εάν τα λογιστικά βιβλία κατά τον έλεγχο παρουσιάζουν στον λογαριασμό του ταμείου 30.000,00 ευρώ, ενώ κατά την καταμέτρηση των χρημάτων που διαθέτει εκείνη την στιγμή η επιχείρηση στο ταμείο της βρεθούν 1.000,00 ευρώ η διαφορά των 29.000,00 ευρώ θα θεωρηθούν πρόσθετα κέρδη και επί αυτών θα επιβληθεί και φόρος κερδών. Πέραν αυτού θα επιβληθούν και πρόστιμα για μη σωστή τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Επίσης ελέγχονται και πρέπει να επιδειχθούν οι επιταγές εισπρακτέες καθώς και τα γραμμάτια εισπρακτέα, που σύμφωνα με τα λογιστικά σας βιβλία εμφανίζονται την παρούσα στιγμή να βρίσκονται στην δικαιοδοσία της επιχείρησης. Δηλαδή δεν έχουν εισπραχθεί ούτε έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ όπως δοθεί η πρέπουσα σημασία στο θέμα «ταμείο επιχείρησης».

various-mini-banners2b various-mini-banners2