Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Καθιερώνεται από 1/6/2017 και εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Ο  τρόπος εξόφλησης αποδοχών μισθοδοσίας θα ελέγχεται και από το Σώμα  Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία σε περίπτωση που διαπιστώσει την μη τήρηση των ως άνω, επιβάλλει κυρώσεις στον εργοδότη – επιχείρηση.  

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθμ. Οικ. 22528/430, με θέμα «Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού».

Για να δείτε την ΚΥΑ  με Αριθμ. Οικ. 22528/430, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1721/18-5-2017, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm