Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 62/2011 του ΟΑΕΕ ισχύουν τα παρακάτω :

Παρέχεται η δυνατότητα, στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης έως και 12 μήνες πριν την αίτηση διακοπής επαγγέλματος τους.

Στην ως άνω εγκύκλιο καταγράφεται για άλλη μία φορά η δυνατότητα υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από την αίτηση συνταξιοδότησης και για διάστημα έως 12 μηνών. Επίσης αναφέρονται οι βασικοί όροι συνταξιοδότησης καθώς και διευκρινήσεις.

Ο ασφαλισμένος φέρει την υποχρέωση σε αυτό το χρονικό διάστημα να καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές, έως το μήνα διακοπής του επαγγέλματος.

 

various-mini-banners2