Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2

Για να λάβει ένα ζευγάρι το επίδομα τέκνων, το οποίο από φέτος αντικαθιστά το αφορολόγητο των παιδιών, θα πρέπει :

  • Να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1, Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

  • Να έχει υποβληθεί το έντυπο Α21 μέσω taxis.

  • Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

  • Τα εξαρτώμενα τέκνα να βρίσκονται στην Ελλάδα.

  • Ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης (αριθμός παιδιών) το οικογενειακό του εισόδημα να είναι εντός των παρακάτω ορίων :

ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ένα παιδί

27.000,00 ευρώ

Δύο παιδιά

30.000,00 ευρώ

Τρία παιδιά

45.000,00 ευρώ

Τέσσερα παιδιά

48.000,00 ευρώ

Πέντε παιδιά και άνω

48.000,00 ευρώ + 4.000,00 για κάθε παιδί πέρα των πρώτων τεσσάρων

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ «Α21»

Εφόσον έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ηλεκτρονικά) συμπληρώνεται και υποβάλλεται (ηλεκτρονικά) το έντυπο Α21.

Η υποβολή του Εντύπου Α21 γίνεται μέσω taxis. Η κατάθεσή του, για το 2013, πρέπει να γίνει έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

various-mini-banners2