Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας (8:00 – 16:00) θα πραγματοποιηθεί εσωτερικό σεμινάριο στο προσωπικό της Τεχνολογιστικής Μ. ΕΠΕ.

Θέμα του σεμιναρίου : Ενημέρωση και εφαρμογή όλου του κύκλου της νομοθεσίας για την “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες”.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος των ενεργειών συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε τρέχοντα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά και εσωτερικά θέματα οργάνωσης της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό την συγκεκριμένη ημέρα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Παρακαλώ, προγραμματίστε σε νεότερους χρόνους τις εργασίες που μας αφορούν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αποδοχή.