Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει στείλει ο ΟΑΕΕ σε ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, λόγω αναπροσαρμογής του επιτοκίου, από τον Ιανουάριο 2016 αλλάζει το ποσό των υπόλοιπων ανεξόφλητων μηνιαίων δόσεων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Η ενημέρωση που έχει στείλει ο ΟΑΕΕ, είναι η παρακάτω :

Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015, η ρύθμιση που τηρείτε (Ν.4321/2015) επιβαρύνεται με επιτόκιο αποπληρωμής 5,05% για τις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις.
Η εφαρμογή του επιτοκίου έχει ισχύ από 31.10.2015 και η πρώτη αυξημένη δόση θα καταβληθεί την 31.1.2016.
Η αυξημένη δόση, ενδεχομένως, να προκαλέσει απώλεια της ρύθμισης αν το όριο χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, δεν επαρκεί για την εξόφληση του νέου ποσού δόσης.
Προκειμένου να εξασφαλίσετε της απρόσκοπτη συνέχιση της ρύθμισης ελέγξτε τη σύμβαση άμεσης χρέωσης λογαριασμού που έχετε συνάψει με την τράπεζα που συνεργάζεστε (πάγια εντολή).

Ειδικότερα:
– Αν έχετε ορίσει ως ποσό χρέωσης το ακριβές ποσό δόσης θα πρέπει να το αναπροσαρμόσετε και να επιβεβαιώσετε ότι κατά την 31.1.2016 έχει ενεργοποιηθεί.
– Αν δεν έχετε θέσει όριο ανάληψης, αγνοήστε αυτή την ενημέρωση.

Τέλος, θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Οργανισμός μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

  • Ενημερωθείτε από την Τράπεζα που συνεργάζεστε για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης των παγίων εντολών.